Ma’lûmât-ı Diniye -6-


“Metinler aslına sadık kalınarak nakledilmiştir. Anlamı bilinmeyenler için sözlük kullanmak esastır.” Müellif.
   
 -9-
ABDEST
Abdestin farzları dörttür.

1 – Bir kere yüzü yıkamak

2 – Kollarını dirsekleriyle berâber yıkamak,

3 – Bir kere başın dört bölükte bir bölüğünü mesh etmek,

4 – Bir kere ayaklarını topuklarıyla berâber yıkamak.

Abdestin Sünnetleri: “Abdeste başlarken Bismillâhilazîm velhamdülillâh-i âlâ dinilİslam” diyerek evvelâ ellerini bileklerine kadar üç kere yıkamak, misvak kullanmak, ağzına ve burnuna başka başka sular ile üç kere su vermek, yüzünü yıkamağa başlarken abdeste niyet etmek, bıyık ve kaşların altına suyu ulaştırmak, sakalı varsa hilâllemek, başının her tarafını birden kaplayarak mesh etmek, yıkadığı her âzâyı üçer kere yıkamak, farzların arasını kesmeyüb ulaştırmak, kulaklarının içini şahâdet parmağının içiyle ve ardını baş parmağının içiyle mesh etmek el ve ayak parmaklarını hlâllemek, farzlarda muayyen olan tertîbe ria’yet etmektir.

Kulağına meshten sonra kalan üç parmağının arkasıyla boynunun iki tarafını mesh etmek ve el ayaklarını yıkarken sağdan başlamak ise müstehabdır.

Abdestte mekrûh olan şeyler: Sağ eliyle sümkürmek, yıkadığı âzâyı üçten ziyâde veya noksan yıkamak, Güneş’te ısıttığı su ile abdest almak, suyu yüzüne hızlı urub çarpmak, sünnetlerde beyân olunan ahvâle muhâlif bir şey yapmaktır.
Abdesti bozanlar – Bozulmadıkca bir abdest ile birkaç namâz kılınabilir.

Abdesti şunlar bozar, önden ve arkadan bir şey çıkmak, arkadan yel gelmek, bir, yerinden kan ve irin ve sarı su çıkub akmak, ağız dolusu balgamdan başka bir şeyi  kusmak, yatub uyumak, dayandığı şeyi alınca düşmeyecek derecede dayanub uyumak, deli olmak, bayılmak, sarhoş olmak, namazda başkası işitecek kadar gülmek.
                ____________________
SÜALLER
Abdestin farzları kaçtır? Abdestin sünnetlerini söyleyiniz. Abdestin müstehabları nedir?
Abdestte mekrûh olan şeyler nedir? Abdesti bozan şeyleri söyleyiniz.


   -10-
Gusl
Guslün farzları üçtür:

1 -  Bir kere ağzının içini yıkamak,

2-  Bir kere burnunun içini yıkamak,

3 - Bir kere tepeden tırnağa kadar bütün Vücudunu hiç kıl dibi kuru kalmamak üzre yıkamak.

Sünnet üzere gusletmek için evvelâ neresinde necâset ihtimâli varsa oraları yıkamalı, sonra namaz abdesti gibi bir abdest almalı, daha sonra cemi’ âzâsını üç  kere yıkamalı ve birincisinde eliyle güzelce oğmalıdır. En sonra ayaklarını birer kere daha yıkanmalıdır.

12 yâhud 15 yaşını geçmiş olanlar gerek uyurken rü’yâda gerek uyanık iken cünüp olup kirlenmesi ile gusül bozulur, hemen yeniden gusül etmek lazım olur.
____________________
SÜALLER
Guslün farzları kaçtır? Sünnet üzere nasıl gusül etmelidir?  Gusül ne vakit lâzım olur?
                ______________________
Necâsetin envaıyla sûret-i tathîrinin iİzâhı
Necâset ya’ni pislikleri her zaman temizlemek lâzımdır.
Necâset iki türlüdür: Biri Necâset-i hafife,  diğeri necâset-i galîza.
Necâset-i hafife: Eti yenen dört ayaklı hayvanlarla at cinsinden idrarı ve tersi, necâseti havadan düşüren kuşların ve güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların necâsetidir
Necâseti galîza: İnsanın ve eti yenmeyen hayvanların necâsetleriyle şarab, ve bir yerden akmış olan kan, hınzırın eti ve kemiği ve derisi ve yağı, besmelesiz kesilen hayvan  lâşesinin eti, köpek salyası, tavuk, kaz ördek, gibi hayvanların necâsetidir.

Devam edecek…

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Tem
10Tem

Malumat-I Diniye-8-

05Tem

Malumat-ı Diniye -7-

02Tem

Ma’lûmât-ı Diniye -6-

01Tem

Malumat-ı Diniye -5-