ÖZGÜVEN VE ÖZDİSİPLİN


     İnsancıl kuramlara göre, bir davranışa yönelmek için onun etkileri kadar nedenlerini de iyice araştırmak, anlamak ve kavramak gerekir.  Her çocuk çok önemli bir bireydir ve kendine özgü özellikler taşır. Her bireyin de bu özelliklerini dikkate almadan, farkında olmadan yönetmek olanaksız gibidir. Kendini tanıma, yeteneklerini keşf etme ve kullanma özgüven, özdisiplin geliştiren çocuklarda daha yüksektir.

      Önemli olan çocukların sorun çözme ve karar verme yetenekleri konusunda kendilerine güvenlerini sağlamaktır. Bunun için, özgüven ve öz disiplinlerini geliştirmek için çocukları tanımak ve anlamak gerekir.  Bu öz disiplin ve öz güven gibi davranış hedeflerini geliştirmek için, ebeveyn- çocuk, öğrenci- öğretmen ilişkisi dikkate alınmalıdır.  Bu, ebeveyn-çocuk, öğretmen ve öğrenci tarafından sağlanmalıdır.  Aslında disiplin de aile ve okul çapında ele alınmalıdır. “Okul evde başlar” anlayışı gibi…

     Kabul dili, değer verme, güven verme, empatik yaklaşım ve otokontrolü sağlama gibi tutarlı ve inandırıcı ortamlar hazırlamak ve davranışlar geliştirmek için oyun çok önemlidir. Oyun ortamlarında hem öğrenme kalıcı olmakta, hem de çocuğun baskın yetenekleri- zayıf yönleri ve geçmişten getirdiği problemleri açığa çıkmaktadır. Ayrıca öz güven, öz disiplin gibi davranışları da belirginleşmektedir.         

     Bizim aslına önemle üzerinde durmak istediğimiz kon sınıf içi sorunlardır. Bu sorunların çözümü için öncelikle problemin kaynağının bulunması gereklidir. Model sınıfta ortaya çıkan problemle ilgilenmeye ‘problem kime aittir?’ sorusuyla başlar. Problem öğrenciye aitse, Gordon’a göre, öğretmene bir danışman ve yardım edici olarak empatik dinlemeyi önerir. Öğretmen, öğrencinin kendi problemine kendisin çözüm bulmasına yardım eder. Diğer yandan problem öğretmene aitse, öğretmen ve öğrenciler ortak çözüm bulmalıdır.

      Öğretmenler, sınıfta etkili bir yönetim için şunları göz önünde bulundurmalıdır. Öğretmenlerin anlayışlı olması, öğretmenin, öğrencisinin kendi sorunlarını çözebileceğine içten inanması, öğrencisine seçenekler sunması, öğrenci çözümü bulmakta yavaşsa veya oyalıyorsa, öğretmenin yardım ve yüzleşme becerilerini devreye koyacak yöntemlere güvenmesi, zaman geçse de, çözüme ulaşana kadar sabırla sürdürmesi gerekir.

     Sonuç olarak,sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının önüne geçilmesi ya da daha oluşmadan ortadan kaldırılması adına çok farklı disiplin modelleri ortaya atılmışsa da, öğretmenin tutumu, öğrenci ilişkilerindeki özel ilgi ve bağı, yer ve zaman ile problemin kaynağının tespiti çok önemlidir.

     Ayrıca, öğrenciye değer verme, güven duyma, farklılığına saygı duyma, kabullenme gibi öğretmen davranışları da bir disiplin sorunudur. Öğretmenin eşit davranamaması ayrım yapması, öğretmenin kendini sevdirmede ve kabullendirmede daha insani olamaması ve akademik bilgilerde yetersiz kalması da büyük bir disiplin sorunudur öğretmen açısından... Saygılarımla…

yukrukzeynel@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
26Haz

Oecd ve Pısa Sonuçları (3)

10May

Oecd Ve Pısa Sonuçları (2)

04May

Oecd ve Pısa Sonuçları (1)

18Nis

Davetsiz Misafir ‘Corona’

02Şub

İnsan ve Sevgi