24 Haziranda ki İrade, İstikbali Tayin Eder


Değerli okuyucular, 

Devlet, muayyen topraklar üzerinde hakimiyetle yaşıyan insanların meydana getirdiği manevi birliktir. Millet varlığının ruhu demektir. Millet iradesinin gözüktüğü yerdir. Bu tarifdeki muayyen toprak kavramı bir vatanın, orada yaşayan insanlar tabiri de bir milletin varlığını ifade etmektedir.  Üçüncüsü olan hakimiyet ise devlet varlığının esaslı unsurudur. Kendi başına yalnız vatan bir ceset, cansız bir vücut sayılırsa millet onun hayatı, devlet ise ruhu sayılmalıdır. 

 

Fakat bu şuur, sadece kendini bilmekten ibaret deeğildir. Bu bir iradedir; hakimiyet iradesinin ta kendisidir. Bu iradenin mahiyetini, değerini ve barındığı yeri araştıracağız. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''İlaç yerine iradebizi kuvvetlendirin'' buyuruyor. Onun içindir ki, bu hadis-i şerifi esas alarak, devlet iradesinin kaynağı millettir. Ancak bu kaynak, milletin mevcut madde ve ruh değerlerinin sahasından çok geniştir.. Milli tarih ve mukaddesat, destanlarından fışkıran mitolojik (İlgili) hüvüyet, hep bu kaynağın içerisindedir. Tam manasıyla millet bu sahanın bütününü kaplayan varlığın adıdır. Millet, ne yalnız coğrafya ve ırk, ne de sade dil ve din beraberliğidir. O, haldeki bu unsurların mazideki köklerini de içerisine alır ve istikbale ait bir iradenin başlangıcı olur. 

 

Millet dediğimiz bu büyük varlık her tarafta devlet hüviyetine bürünür, muayyen topraklarda hakimiyet olur, zümrenin ruhu olur; millet vücudunun kuvvet ve hayatının ifadesi halinde gözükür. İlk cemiyetlerde, bütün varlıklara sirayet ettiği ve her varlığa nüfuz ederek her şeyin hayatına hakim olduğu kabul edilen ''mana'' ne ise, millet varlığında da devlet o demektir. 

 

Devlet hüviyeti altında kutsallık kazanan hakimiyet iradesi, yani devlet vücudunun her tarafında beliren otorite kuvveti, millet varlığındaki kaynaklarından her an hayat alır ve ona hayat gönderir. Yani bazen milletten devlete, bazen de devletten millete giden bir kuvvet alırlar; olgunlaşarak kendi hüviyetlerini tamamen kazandıktan sonra devlet milletten almaya başlar. Millet devlete emirler, irade ve hayat verir.

 

Milli şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya, hem düşünceye dayanan Milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından en sonuncusu ve en önemlisi Milli şuurdur. İnsan uzuviyetinin karaciğer, akciğer, kalp ve beyin nasıl dört önemli koruganı ise, bir milletin de ordu, bağımsızlık, iktisadi demokrasi ve Milli şuur, dört büyük kalesidir.

 

Değerli okuyucular,

Başta 23-63 Ekseni (Elazığ-Şanlıurfa) olmak üzere, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk bayrağının dalgalandığı topraklarda, Milli şuurun uyanık olduğu yerlerde, yabancı unsurların ekonomik güçlülük borusu ötmez. 23-63 (Elazığ-Şanlıurfa) eksenini, 24 Haziran seçimlerinde TBMM'de temsil edecek kişilerin, değer kaybetmeyen hisse senetlerine (Ömür boyu Milletvekili maaşı) sahip olmak duygusundan uzak durulmalıdır. Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı her türlü haram ve yassak olan ahlaksızlıklardan uzak kalmadıkları zaman, ve ''İhanet şebekesi'' Fetö terör örgütü gibi riyakarlık'tan  (İkiyüzlülük) uzak durmadıkları takdirde Allah korusun, Büyük Türk Milletinin geleceğini teminat altına alma yerine, Türkiye'yi Filistine dönüştürmek demektir. 

 

Suriye'den gelenlerin 23-63 ekseni (Elazığ-Şanlıurfa) bölgelerine yerleşmeleri dikkat çekici değilmidir! Suriye'den ülkemize gelenlerin asıl amaçları, Harran ovasında toprak sahibi olmaktır. Stratejik önem taşıyan bu önemli konuya da dikkat edilmesi gerekir.

 

Milli şuurun uyanık olduğu yerlerde, Ermeni, Yahudi ve Ruml'ların faaliyetlerine dikkat edilmelidir! Yahudi Yahudidir, Rum Rum'dur, Ermeni Ermenidir. Asalet ne ise odur (Asluhu fesluhu). Onun içindir ki, Türkiye genelinde TBMM'ne gönderdiğimiz Milletvekilleri, kanunlar, yalnız Milli menfaatleri korumak, üretime önem vermek, Harran ovasında tarımın medernleşmesini sağlamak ve milleti yücelmek için yapılmalıdır, ahlakını ruhunda taşıması gerekir. Özellikle 23-63 ekseninde (Elazığ-Şanlıurfa) genç yaşta ömür boyu Millletvekili maaşı almak ve Milletvekili etiketini kullanarak bencillik çıkar sağlama duygusunda olanlara, benim bu dediklerime,  Mühendis Başbakan Binali Yıldırım ve MHP genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli, bu konuları iyice araştırıp dikkat edilmelidirler. 

 

Lafla Millilik olmaz, gün dostunu düşmanını tanıma günüdür diyen mühendis Başbakan Binali yıldırım, eğer ki, bu Milli seslenişlerinin arkasında ise ve ruhunda Vatan kavramı halen geçerliyse, özellikle Elazığ-Şanlıurfa da, Milletvekili olmaya aday gösterilenlerin rüşvet ve haram işlerden uzak olan adayların, seçilebilecek sıralamalarda gösterilmesi gerekir. Mühendis Binali Yıldırım'a hatırlatmak isterim: Listeye girmek için dönen dolaplara da, çok dikkat etmesi gerekir.

 

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım'ın, bir Türk Milliyetçisi olarak kendisine bir önerim var: 

Şanlıurfa da bir zamanlar, MHP levahasını ayaklarının altına alarak ezen kişilerin AKP listesinden Şanlıurfa Milletvekili olmasına dikkat etmesi gerekir! Bir zamanlar Fetö denen ''ihanet şebekesi'' ne de, Müslümandır diye AKP hükümeti her türlü iş kolunda, bürokraside ve seçilme sıralamalarında, sözde Fetö cemaatinin oyları AKP'ye  vermesi için bu tavizler, bilerek veya bilmeyerek verildi. 15 Temmuz da Fetö'nun diktiği meyve ağaçları meyvelerini verdi. Cenab-ı Allah bir daha böyle acı günleri Türk Milletine göstermesin. Onun içindir ki, Elazığ-Şanlıurfa da seçilebilecek Milletvekili sıralamalarına kesinlikle rüşvet ve haram olan işlere meyilli ve Milletvekilliği etiketini kullanma hevesi olan kişilere yer verilmemesi gerekir. Eğer AKP haram işlere ve kedisine seçim esnasında maddi destek veren ve hhakları olmadığı halde ihalelr verilmesine meyilli olup Allah korkusu olmayanlara dikkat etmezse, ileride çok tehlikeli sorunlarla karşılaşacağını hatırlatmak isterim.

 

NOT: Binali Yıldırım'a Türk Milliyetçisi olarak seslenmem, ''Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür.'' ve ''Lafla Millilik olmaz.'' ayrıca ''Ya istiklal ya ölüm.'' diye Türk Milletine seslenmesi, cesareti beni duygulandırarak, ben de kendisine bir Türk Milliyetçisi olarak sesleniyorum.

 

O zaman, Binali Yıldırım bu Milli seslenişlerini esas alarak Elazığ-Şanlıurfa Milletvekili adaylarının sıralamasına inşallah dikkat eder!

 

Türk Milleti olarak, Milli şuur uyanık olunca, ehil olmayan adam kayırma (İltimas), rüşvet ve haksızlık diye bir şey olmaz ve ortadan kalkar. Allah' tan korkarak, namusu ile,  şerefi ile ve vicdan muhasebesi ahlakına sahip olanların hizmeti inkar edilemez. Tarihi, şahsiyetlere gerçek değeri verilir. Herkes iyi bilmelidir ki, Milli şuur, bir milletin yaşama iradesi, yaşam kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. Milli şuuru olmayanların tasarruflarına sorumluluk verildiği zaman, çok büyük tehlikelerle karşıkarşıya kalınacağı da unutulmamalıdır.

 

Bugün bakışlarında irade eseri bulunmayan, çeşitli heveslerin hastası çocuklara yarını emanet ederken işlediğimiz günah ve suç, onlara bugünden sonsuzluk ihtirasının aşısını yapmayışımızdır. Onun içindir ki, iradenin davası, bizi birgün mutlaka mahküm edecektir. Zamanımızın sorunları ne teknolojik, ne siyaset meselesidir. Zamanımızın asıl meselesi irade ve şu an yaşanan zeytindalı savaşının asıl sebebi, dış güçlerin, protein (Temel gıda) sorunlarını teminat altına alma meselesidir. 

 

Eski bakanlardan Fehim ADAK diyor ki: 

1- ''Zengin ve şerefli olmak, herkesin istediği bir şeydir. Fakat bu dediklerim Allah korkusu ve helal duygularla kazanılmazsa, en kısa zamanda Cenab-ı Allah cezasını verecektir.'' (Fehim Adak)

2- ''Dürüstlükle namus-şeref, dengede bulundukları bütün duyguları ve inançların belgesidir.'' (Fehim Adak)

3- ''Bir evlat, babasından yalnız maddi miras beklememelidir; en önemli miras namus-şereftir.'' (Fehim Adak)

4- ''Her şeyin para hareketi ile çözüleceğini bir toplumda, adalet ve huzur hiçbir zaman gerçekleşmez.'' (Fehim Adak)

 

Cümle vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastave yaralılara acil şifaler dileriz. 

 

numanaladag@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
13Haz
06Haz

Limonun Kanıtlanmış Faydaları

30May
22May

Lahana, Antioksidan deposudur.

12May