Kadir Gecesinde Melekler Ordusu Bizimle - Numan Aladağ

Kadir Gecesinde Melekler Ordusu Bizimle


Muhterem Müslümanlar!

27/Nisan/Çarşamba günü, Mübarek Leyle-i Kadir gecesidir.

Harput Sancak Haber ailesi olarak, Mübarek Kadir gecenizi tebrik eder. Cenab-ı Allah Türk İslam dünyasını, sağlık ve mutluluk içerisinde nice Kadir gecelerine erdirsin. Amin.

Değerli okuyucularımız!

İnsan, suya ve oksijene nasıl muhtaç ise Cenab-ı Allah'ın Kur''an-ı kerim'in Ayetlerinde de yazılı olan emirlerine de öyle muhtaçtır: Ve insan, Allah'a dua ederek yalvarma ile Allah'ın emirlerini yerine getirme ile olur. 

Cenab-ı Allah, tembele değil, canla başla iyi işlere sarılıp üretim yaparak, insanları suç ve günah işlemesini önlemiş olur. Zira Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) dünya ahiretin tarlasıdır buyurarak üretkenliğe, çalışmaya çaba göstermeye işaret etmiştir. 

İmanı zayıflamış ise o insan, bütün değil, (yarım) dır. Bu (yarım) lık öteki kuvvetlerini de azaltır. Onun içindir ki, müslümanım diyen sadakatla Allah'a, Kur'ana sımsıkı sarılıp ve yaşadığı vatan sevgisini de kalbinde taşımalıdır. Kadir Gecesi, bu ibadetleri yapmak için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım. 

Özellikle Kadir gecesinde, duanın tesirleri boş bir hayal değildir. Bilgimiz dahilinde okuyup dua edelim ki, Cenab-ı Allah'tan istedikleriniz kabul olsun.

Cenab-ı Allah'ın rahmet ve inayeti her şeyi kucaklamıştır. O'nun biz kullarına olan ikram ve ihsanları sonsuzdur. Çünkü Cenab-ı Allah, Rahmandır; Rahimdir, Din günün sahibidir.

Böyle mübarek günleri, bilgilerimiz dahilinde ve ayrıca internetten de faydalanarak eda etmeliyiz. 

''İnsana en yakın zaman atidir.'' kelamı, ne kadar yerinde bir söz? Dün denecek kadar yakın bir geçmişte, Mübarek Ramazan Orucuna kavuşmanın heyecanı ile sevinirken, Mü'min'lerin Bayramına yaklaşmışız. Bu Mübarek aya veda etmenin acısı, bayramın sevinci kadar büyüktür.

Peygamberimiz: "Kadir Gecesi'nde, bu gecenin şeref ve kadrinin yüceliğine inanarak, Allah'ın hoşnudluğunu ve sevabını kazanmayı umarak ibadette bulunan kimsenin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır!" "Kadir Gecesi'nin feyzinden mahrum olan, her hayırdan mahrumdur!" buyurmuştur. 

İslamın şartlarından bulunan Orucun farz kılındığı, Kur'an gibi muhteşem bir kitabın indirildiği Ramazan orucuna veda etmek çok zor. Lakin bin aydan hayırlı geceye kavuşmak için bu vedaya katlanmak gerekiyor. Vedada vuslat, vuslatta firkat, acı ve tad, birlikte ve iç içe sunulmuş bulunmaktadır.

Leyle-i Kadir'in bu Yüce değeri nereden gelmektedir?

Cenab-ı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Leyle-i Kadir'de inmiştir. Leyle-i Kadir, gerçekten de, değeri yüksek bir gece idi. Kur'anın bu gecede inmeye başlaması ile kıymeti bir kat daha arttı. Zira Sultana saray gerekirdi. Kur'an Sultanına Kadir gecesi zarf oldu. Kitab-ı İlahinin ineceği zamanın, diğer vakitlerden daha üstün bir değere sahip olması tabiidir. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmesi geceye ikinci bir şeref kazandırılmış oldu.

DEĞERLİ OKUYUCULAR!
Leyle-i Kadir'in, kıymeti bilinirse ondan faydalanılır. Kıymeti bilinmedikçe her gece Kadir olsa ne faydamız olur. Bunun içindir ki ''Her gördüğünü Hızır bil, her geceni Kadir bil'' denilmiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki: ''Kim (faziletine) İnanarak ve (Allah'ın rızasını) umarak Kadir gecesinde (İbadet için) kalkarsa geçmiş günahları yargılanır''

KADİR SURESİ
"İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Ve ma edrake ma leyletül kadri. Leyletül kadri harun min el fi şehrin. Tenezelül melaiketü verruhu fi ha biiznihi rabbihim min külli emrin. Selamün hiye hatta medlail fecr."

MEALİ
"Doğrusu biz Kur'an-ı Kadir Gecesinde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Suresini bilenler, bu mübarek Gecede, en az yüz (100) kere okumalıdır. Bilmeyenler ise kitapta okuyarak eda edebilirler. 

NOT: Sesli okuyarak daha kolay ezberlenir. Ayrıca okumaya başlamadan önce boğzınız kuruyup ses kısıklığı yaşamamanız için, taze zencefil yediğiniz zaman, ses kısıklığı sorunu yaşamazsınız. 

UYARI: Safra kesesi sorunu olanlar, zencefil kullanmamalıdır. 

Ey İslam Dünyası!
Kısacası dinimize ve dünyamıza ait görevlerimizi eksiksiz olarak yapmalıyız. İyilik ve yardım bakımından çevremizdeki insanları gözetmeliyiz. Sonra; bütün bu çalışmalarımızda Cenab-ı Allah'ın rızasını aramalıyız. Her gecemizi Kadir Gecesi ve her günümüzü Cuma Günü gibi mübarek bilmeli ve bu vakitleri de ihya etmeliyiz. İşte o zaman dünyanın gerçek huzurunu ve Ahiretin ebedi saadetini elde etmiş oluruz.
Mabud olursa taş, ağaç;
İnsanoğlu kalmaz mı aç!

LEYLE-İ KADİR DE,  YAPACAĞIMIZ İBADET VE DUALAR:
Bu geceyi ibadetlerimizle ihya etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı ve okuyan varsa dinlemelidir.

Rasulullah Efendimiz'in ruhuna Salat-ü Selamlar göndermeli, Kadir gecesini gereği gibi ihyaya çalışmalıdır.

''Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet'' duasını çokça yapmalıyız.

Aynı duanın bir de, içerisine (Keriymün) lafzını ilave ederek okunması rivayet olunmuştur.. Yani: 

Kadir Gecesi Duası: 
''Allahümme inneke affün keriymün tuhibbül affı fa'fü anni.'' Şeklinde okunması da rivayet edilmiştir. Bunun manası da: "(Allah'ım! Şüphe yok ki sen çok affedici, kerem ve ihsanı bol olansın. Affı seversin. Benim günahlarımı affet,)" demektir. 

İbn-i Abbas (r.a.) bir kimse Kadir gecesinde her rekatında bir Fatiha ve yedi İhlas-ı şerif okuyarak iki rekat namaz kılıp Selam verdikten sonra 70 kere (Estağfirullahe ve etubu ileyh) dese daha yerinden kalkmadan Cenab-ı Allah o kimseye mağfiret buyurur.

NOT: Kadir suresini bilenler, iki rekattan fazla kılınacak olursa, her rekatta Fatiha'dan sonra Kadir Suresi ile birlikte üç kere de İhlas Suresi okunur. İki rekatta bir selam verilir.

Kadir Suresini, Ramazan'dan sonra da okumayı alışkanlık haline getirip, sabah-akşam namazından sonra on birer kere okunursa, dünya sıkıntıları azalır. Ve Cenab-ı Allah yetmiş kere rahmet nazarıyla bakar. 

Kadir gecesi semavatın kapısı açıktır.

Kadir Suresini yatsı namazından sonra yedi kere okumayı alışkanlık haline getiren kimseyi Cenab-ı Allah, o gece sabaha kadar her türlü beladan korur. 
Kadir Suresini devamlı okuyan bir kimsenin dünya ve ahirette tüm sıkıntıları ortadan kaldırılır.
Kadir suresini okuyanlara hikmetli söz konuşmak nasip olur.
Kadir suresini okumaya devam edenler fakirlikten kurtulurlar.
Kadir suresini 1000 (Bin) kere okuyan kimse semadan galip Mü'min diye seslenilir.

Sonuç: Kadir suresinin saymakla bitmeyen sevapları vardır. Yeter ki irademizi güçlendirerek, sadakat ve samimiyetle okumaya devam edelim. 

Kadir gecesi günü, mezarlıkları ziyaret etme imkanı olanlar ziyaret ederek, Kur'an okumasını bilenler Kuran okumalı, bilmeyenler ise bildiği Sure ve duaları okuyup atalarının ve cümle vatan şehitlerinin de ruhlarına bağışlayarak dua etmelidir.

Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerimizi, yılın 12 ayıda da yapmayı alışkanlık haline getirelim.

Namaz, en sağlıklı beden eğitimidir.

Sadaka vermek, fakirleri, yoksulları, yaşlıları ziyaret etmek ve uzakta olan yaşlı ve yakınlarımızı telefonla aramak, küslerle barışarak, ve küs olanları barıştırmalıyız. Leyle-i Kadir gecesinin bu feyzinden mutlaka yararlanmalıyız Kadrin Kadri büyük. 

Numan Aladağ'dan sözler:
Bin aydan daha hayırlı olan geceyi,
Kadir gecesinde Kur'an okuyan kimse alır müjdeyi,
Toplumu kirletenlere ilgi göstermeyen alır müjdeyi,
Oruç yirmi yedi elhamdulillah,
İnşallah görürüz gelecek seneyi.
Türk İslam Dünyası olarak, biz nereden geldik,
Cenab-ı Allah'tan emir aldık,
Geldi Mübarek Kadir Gecesi,
Üretim yaparak insanları suç ve günahtan arındırdık, 
Ne mutlu ki, yalnız Allah'a, Kur'an-ı Keri,me, Ay-Yılızlı şanlı Türk bayrağına kul olduk. (Numan Aladağ)

Cenab-ı Allah, nice mübarek Ramazan-ı şerif ve Kadir gecelerine edrirmeyi, Türk İslam dünyasına nasip etsin. Amin.

Cümle vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kur'an-ı Kerim'in Mealini Türkçeye çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri ve atalarımızı minnetle anar. Bu mübarek kadir gecesinde okunan Kur'an-ı kerim ve yapılan ibadet ve duaların yüzüsuyu hürmetine hastaların şifaya kavuşmasını diliyorum.

Cenab-ı Allah, bu mübarek Kadir Gecesinde, toplumu kirleten riyakarları, islah olmayacaklarsa onları kahr-ı perişan etsin inşallah. Amin.

Kaynakça:
1981-1992 yılları arası, Hindistan'nın İslam araştırma enstütüsü Başkanı, Hafız (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali'nin sohbet notları.
Mehmet Emre Bilecik müftüsü 27 Haziran 1974
Diyenet işleri başkanlığı 207 no'lu yayın.

numanaladag@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Haz

Türk jandarmasının Milli Gücü

08Haz
22May

Belimiz Ağrıyorsa?

19May
12May

Güzelliğiniz için...