Malumat-ı Diniye -5-


SÜALLER
Tahâret nedir? Nereleri temiz tutmak lâzımdır? Bize tahâret-i şer’iyye için ne farz olmuştur?
________________
 TAHÂRET-İ ŞER’İYYE
Tahâret-i  şer’iyye ya’ni şer’an temizlik iki şeyden olur: Biri  hadesten tahâret, değeri necâsetten tahâret; bunların ikisi de namâzın şartlarındandır. Bunlar yapılmadıkça namâz olmaz.
Hades: Cünüb veya abdestsizlik demektir.
Hadesten tahâret:  Abdesti olmayan abdest almak, Cünüb olan gusl etmektir.
Bunlar su ile olur. Eğer su yok ise yâhud suyu kullanmağa kâdir değil ise abdest
ve gusle bedel teyemmüm etmektir.  Teyemmüm temiz toprak cinsinden bir şeyle olur.
Necâsetten tahâret:   Necis ta’bir olunan bir takım pisliklerden temizlenmek demektir ki  ileride îzâh olunacaktır.
Sular -  Tahâret içün kullanılacak sular iki türlüdür: Biri  “mâ-i mutlak”,
diğeri “ mâ-i mukayyed”.
Mâ-i mutlak: Bilcümle menba’ suları ya’ni yerden çıkan sular, deniz, nehir, kuyu, kar, yağmur suları gibi kendilerine bir şey karıştırılmamış olan sulardır.
Mâ-i mukayyed: Gül suyu, çiçek suyu, şekerli su, sirke ve meyve suyu ki nebattan çıkarılan yâhud içine başka bir şey karıştırılmış olan sulardır.
Abdest ve gusl yalnız “ma-i mutlak “ta’bir olunan sular ile olur. Sâirleriyle olmaz.
Necâseti temizlemek “ma-i mukayyed “in bulaşık veya yapışkan olmayanlarıyla da câizdir. Bir de abdest ve guslde vücuddan ayrılan su vardır ki buna “müsta’mel” denir. Bu “ma-i müsta’mel” her ne kadar temiz sayılır ise de abdest ve guslde bir daha kullanılmaz.
____________________
SÜALLER
Tahâret-i şer’iyye ne demektir? Kaç şeyden olur? Hades, hadesten tahâret ne demektir? Necâsedden tahâret ne demektir? Tahâredde kullanılan sular kaç türlüdür? Mâ-i mutlak, mâ-i mukayyed hangi sulardır?
Abdest ve gusl hangi sularla alınır? Mâ-i müsta’mel ne demektir?

 

Devam edecek….

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Tem
10Tem

Malumat-I Diniye-8-

05Tem

Malumat-ı Diniye -7-

02Tem

Ma’lûmât-ı Diniye -6-

01Tem

Malumat-ı Diniye -5-