Malumat-ı Diniye -7-


11.12. sahife
Necâseti temizlemek ---- Necâset bulaşan şey eğer leğen ve tekne gibi bir kab içinde yıkanırsa her def’asında içine sıkarak başka başka temiz su ile üç def’a yıkamakla temizlenir.Ancak yıkanan kab dahi birinci def’asında üç kere ikinci def’asında 2 kere,  üçüncü def’asında bir kere yıkanmalıdır. Sabun ve sabun gibi şeylere muhtaç değildir.
Sıkılmak mümkün olmayan hâlı ve sâir bunun gibi şeyler her yıkayışda asub damlası  kesilinceye kadar kurutarak üçer kere yıkamak ile temizlenir.
 Ve eğer üzerinden su akarak veya dökülerek üç def’a yıkanırsa sıkmak kurutmak lâzım değildir.
 Bakır kap ve sırlı tabak ve billur ve şişe gibi şeyler dahi üç kere yıkanınca eser-i necâset  kalmazsa temizlenir.  
Eser-i necâset ise rengi, tadı ve kokusundan ibârettir.
                       _______________
SÜALLER
 Necâset kaç türlüdür? 
Necâset-i hafife, necâset-i gâliza ne gibi şeylerdir? 
Necâset bulaşan şey  nasıl temizlenir? 
Eser-i necâset ne demektir?
                _____________
                

TEYEMMÜM
Teyemmüm pak toprak yahud taş, tuğla gibi toprak cinsinden olan bir şeyle tahâret-i şer’iyye icrâ etmektir.
Teyemmümün farzları üçtür: 
1- Tahâret-i şer’iyyeye yani hadesten tahârete niyet etmek, 
2- Ellerini bir kere pak toprak cinsinden bir şeye urup yüzünün her yerini mesh etmek
3-  Ellerini bir kere daha urub kollarını dirsekleriyle berâber mesh etmek.
Sünnet üzre teyemmümü şöyle yaparım: Kollarını sıvayıp hazırlandıktan ve hadesten tahârete  niyet ettikten sonra Besmele ile evvelâ ellerimi birer kere pak toprağa yahut toprak cinsinden bir şeye urub ileri geri çekerüm ellerim kaba toz olduysa yan tarafından ellerimi  birbirine urarak  tozları düşünürüm ve yüzümün abdeste yıkanan yerlerini ellerimi

-12- sahife
kaldırmayarak bir kere mesh ederim. Sonra ellerimi toprağa evvelki gibi bir kere daha urub sol elimin baş parmağından ma’ada parmaklarımın içiyle sağ elimin dışından parmaklarımın
ucundan başlayarak dirseğimin biraz yukarısına kadar çeküb elimi kaldırmadan kolumun iç tarafına döndürürüm. Ve  hemen baş ve küçük parmaklarımı halka gibi ederek avucumun içinde yapıştırub bileğime kadar çekerim ve elimi kaldırmadan baş parmağımın üstünü de sıvarum. Bundan sonra da sağ elim ile de sol kolumu böylece mesh ederim. Eğer parmağımda yüzük varsa onu evvelce çıkarırım. Kolları mesh etmek başka sûretle de câiz ise de bu ta’rîf olunan hem kolay ve hem de meşhûrdur.
Teyemmümün vakt-i cevâzı – Teyemmüm her vakit câiz olmaz. Eğer su bulunmazsa yahud dört bin adım uzakta olursa, yahud su az olub kendisinin ve yahud hayvanın susuz  kalmasından korkarsa, yahud kuyu gibi yerden suyu çıkaracak bir şey olmazsa yahud bir sebeble suyun yanına varamazsa yahud şiddetli soğuk veya hastalıktan dolayı suyu kullanmaktan âciz olsa o vakit teyemmüm câiz olur.
Ve teyemmüm ile tâhir olub istediği hayırlı amelleri yapabilir.
Cenâze ve bayram namazlarına abdest aldığı takdirde yetişemeyeceğini aklı keserse bunları teyemmüm ile kılmak câizdir. Bu cevâz sâir namazlar hakkında cârî değildir.
Bozulmadıkca bir teyemmüm ile birkaç namaz kılınabilir. Abdesti bozan şeyler tayemmümü dahi bozar.Bundan başka teyemmümü suyu bulmak ve kullanmağa kudret hâsıl olmak dahi bozar. İki elleri çolak olub kendisi abdest almağa ve teyemmüm etmeğe kudreti olmayan ve bunları yaptıracak adamı bulunmayan kimse mümkün olduğu mertebe iki ellerini dirseklerine kadar yere mesh eder ve yüzünü de dıvara mesh eder. Ya’ni sürer. Bununla namazını kılar.
                    ____________
SÜALLER
Teyemmüm ne demektir? 
Teyemmümün farzları kaçtır? 
Sünnet üzre teyemmümü nasıl yaparsınız? Teyemmüm ne vakit
câiz olur? 
Teyemmüm ne ile bozulur? 
İki eli çolak olan nasıl teyemmüm eder?
                    ________________________

Devam edecek…

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Tem
10Tem

Malumat-I Diniye-8-

05Tem

Malumat-ı Diniye -7-

02Tem

Ma’lûmât-ı Diniye -6-

01Tem

Malumat-ı Diniye -5-