Oecd ve Pısa Sonuçları (3) - Zeynel Abidin BAŞARAN

Oecd ve Pısa Sonuçları (3)


Türkiye’nin 2018’de PISA çalışmasına katılan 79 ülke içindeki alanlara göre sıralaması;

Fen bilimlerinde; 39

Matematikte: 42

Okumada: 40 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları,

4 bin 652 dolar.

Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az.

Ortaöğretim düzeyinde öğrenci başına 3 bin 511 ile bu rakam daha da düşük. OECD ortalamasının da yaklaşık üçte biri.

Öte yandan GSYH'sinin yüzde 4,8'i eğitim kurumlarına ayrılan Türkiye, bu alanda OECD'nin ortalamasının altında yakın.

Genç işsizliğinde kadın-erkek uçurumu;

Türkiye OECD ülkeleri arasında ne istihdamda, ne eğitimde; (NEET) olan 18 - 24 yaş arası kadınların oranının en düşük bir ülke.

2016-2018 aralığının verilerine göre bu oran yüzde 33.1 ile OECD sıralamasının en altında…

Öğrenci başına eğitim harcamaları ortalaması Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık dört bin dolarken, ülkemizde 390 dolardır.”

Lise düzeyinin altındaki aktif olmayan nüfusa (işi olmayan ve iş aramayanlar) bakıldığında, Türkiye'de kadın ve erkekler arasındaki fark yüzde 50.

Türkiye, yüzde 76 ile Suudi Arabistan'dan sonra aktif olmayan kadın ve erkekler arasındaki oran farkının en yüksek olduğu ikinci ülke.

OECD raporu, 2017'de yükseköğretim mezunu erkeklerin istihdam oranının aynı eğitim düzeyindeki kadınlardan yüzde 22 daha fazla olduğuna da işaret ediyor.

Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı, eğitim düzeyi daha düşük olanlara göre yüzde 50'den fazla farklılık gösteriyor.

Kaynak: bbc.com. 17 Eylül 2018

Aynı yıl 35 OECD ülkesinin sıralandığı rapordaki bu rakamlarla Türkiye, Meksika'dan sonraki sıralarda yer aldı. Liseden önce okulu bırakanların oranı %44

25-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı örneğin başkent Ankara'da yüzde 33 iken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi kentlerde yüzde 70 düzeyinde.

Ortalama puanlar ve sıralamada bazı olumlu gelişmeler gözlense de, Türkiye 2003 yılında okuma yeterliliği, matematik ve fen bilimlerinde yer aldığı seviyelerden üst seviyeye Matematikte OECD ortalaması 2003 yılında 500 iken, 2009 yılında kısmi bir düşüşle 496’ya gerilerken, okuma yeterliliği de benzer şekilde 494’ten 493’e gerilemiştir.

Türkiye’nin 2018’de PISA çalışmasına katılan 79 ülke içindeki alanlara göre sıralaması;

Fen bilimlerinde 39. , matematikte 42.

Okumada 40.  olarak gerçekleşmiştir.

 

KAYNAKLAR:   

PIRLS / IGLU Uluslararası İlkokul Öğrencileri Okuma ve Anlama Testi:

Bu test-sınav ilkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulanıyor. Kaynak: Dergi Park Almanya ve Türkiye’de 2003-2006-2009 PISA Araştırma Sonuçlarına Göre Alınan Önlemler ve Uygulamalar adlı makale)

Kaynakça: Erişim: ttps://www.kemalyalcin.com/yazilar/egitim/almanya-ve-turkiyede-2003-2006-2009-pisa-arastirma-sonuclarina-gore-alinan-onlemler.      

PISA Sonuçları İle Türkiye’de Eğitim Harcamaları İlişkisi  Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi DergiPark

Kaynak erişim: http://haberdar.com/egitim/oecd-raporu-turkiye-de-liseden-once-okulu-birakanlarin-orani-yuzde-44-h103062.html 18/09/2018

Kaynak: 17 Eylül 2018 haber.com ve  bbc.com

Bengisu Özenç Araştırmacı ,Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010, İzzet DÖŞ** Erkan Hasan ATALMIŞ ,  Makale Dergi Park

yukrukzeynel@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
07Eyl
05Ağs

Eğitim-Eğitimci Demek!

02Ağs

Değişim Sürecinde Eğitimin Yeri

26Haz

Oecd ve Pısa Sonuçları (3)

10May

Oecd Ve Pısa Sonuçları (2)