4. Yerel Eğitim Şurası Gerçekleştirildi

Şuurlu Öğretmenler Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen il eğitim şuralarının dördüncüsü bu yıl 5 Aralık tarihinde online olarak zoom üzerinden gerçekleştirildi.

PAYLAŞ

Şuurlu Öğretmenler Derneği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen, online olarak zoom üzerinden gerçekleştirilen şuraya çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve okullardan çok sayıda eğitimci katılım sağladı.

Şurada bildiri sunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Selahattin Turan, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ, Nevşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Durdağı AKAN,  Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimi çeşitli yönleriyle ele aldılar. 

Programın açış konuşmasını yapan ÖĞ-DER Şube Başkanı Habib KARAÇORLU: Öğ-der Elazığ Şubesi olarak il eğitim şurasının bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini, Korona Virüs salgını döneminde uzaktan eğitim konusunun ele alındığı bu programının eğitimin sorunlarının masaya yatırılması açısından yararlı sonuçları olacağına inandıklarını belirtti. 

Prof.Dr. Zülfü Demirtaş’ın moderetörlüğünde gerçekleşen programda ilk söz alan Prof.Dr.Selahattin TURAN yaptığı sunumda: Pandemi öncesinde Türkiye’de eğitimin zaten krizde olduğunu ve böylece pandemi sürecinin eğitimdeki fırsat eşitsizliğini daha da arttırdığını belirtti. Krizin eğitimi hazırsızlık yakaladığını, önceden öngörülemeyen bu durum sonucunda eğitimdeki krizin daha da derinleştiğini söyledi. Türkiye’ye özgü bir uzaktan eğitim programının olmadığını ve bu dönemde en çok mağdur olan kesimin yoksul kesimler olduğunu ekledi. Beş milyon civarında öğrencinin açık öğretimde okuduğunu ve ayrıca beş bucuk milyon öğrencinin de yüksek öğretimde bölüm değiştirdiğini ekledi. Mesleklerin giderek yok olduğunu ve böylece örgün eğitimin çöktüğünü ilave etti.

Programda ikinci sırada söz alan Doç.Dr.Durdağı Akan: Pandemi sürecinde en çok etkilenen alanın eğitim olduğunu bu dönemde uzaktan eğitimin, eğitim siteminin tam ortasına oturarak yüz yüze eğitimin yerini aldığını ifade etti.UNESCO, OECD ve Dünya Bankası raporlarına göre Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okulu bırakma oranlarının çok arttığını ekledi.Öğretmen ve öğrencilerin bu sürece hazırlıksız yakalandıklarını da ilave etti. Eğitimdeki devrimin matbaa devriminden daha etkili olacağını ifade den AKAN, mevcut eğitim öğrencilerimizi değerli kılmıyor öğretim programımızın merkeziyetçi ve katı olması faydaları faydasız imkanları imkansız kılıyor dedi.

Programda söz alan Prof.Dr.Mehmet Soysaldı: Uzaktan eğitim sürecinde İlahiyat Fakültelerindeki hocaların daha sakin bir ortamda ders işlemeleri nedeniyle onlıne eğitimden memnun olduklarını ancak uzaktan eğitimin öğrencilerin sosyal yönden gerilemesine neden olduğunu belirtti. Uzaktan eğitimin zorunlu olmaması nedeniyle katılımın çok düşük olduğunu ve kameraların kapalı olması nedeniyle öğrencilerin dersi dinleyip dinlemediğinin de belli olmadığını ayrıca kırsal kesimdeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılamadığını ilave etti. 

Son olarak söz alan Prof.Dr.Zülfü Demirtaş: Uzaktan eğitimde bilişsel alanda avantajların olduğunu anacak uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme konularında öğrencilere yeterli eğitimin verilemediğini ifade etti. Beceri gerektiren eğitimlerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilemediğini ifade etti.

Program sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplandıran öğretim üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Şube başkanı Habib KARAÇORLU;  Eğitimin bugün Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu, ekonomiyle eğitim arasında çok önemli bir bağın bulunduğunu eğitimdeki geriye gidişin ve olumsuzlukların doğrudan eğitime yansıdığını belirtti. Program katılımcıların memnuniyetlerini belirterek teşekkür etmeleriyle bitirildi.


 

Haber Merkezi

Harput Sancak Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN