Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. Oku-Sunu YORUM projesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eğitimde Fark Yaratan Projeleri İle Dikkat Çekiyor…

PAYLAŞ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. Oku-Sunu YORUM projesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eğitimde Fark Yaratan Projeleri İle Dikkat Çekiyor…
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

Bize göre, eğitim sadece işlenen konu/hedef ve kazanımların aktarılması, sınav mantığında da sorulduğunda “TUTİ” (papağan) anlayışına dönük tekrar etmesinin beklenmesi değildir. Bilgi öğretimiyle yetinip kültür aktarımıyla eğitimi tamamlama idealinden uzak bir anlayış, onlarca senedir ülkede müfredat karmaşasının da sorumluluğunu taşımaktadır.

Asıl olan, bu süreçte yeni nesli (Eğitim kavramının kendine mahsus mana derinliği yönüyle) hayata hazırlarken, bizi biz kılan milli ve manevi değerleri kazandırma sürecinde bir yandan ilim diğer yandan irfanla aydınlanmış bir gençlik inşa etme bilincinde ve kararlılığında olmalıdır. Bu ciddiyetle hazırlanmasını arzuladığımız programlarda yer alan hedef ve kazanımları hayatla ilişkilendirerek, somutlaştırarak kazandırma, bireyde, analitik düşünme becerisi kazandırma, muhakeme etme, yorumlama, yeterliği kazandırma hedefini gerçekleştirmelidir.

Bu yeterlikleri kullanarak, karşılaştığımız soru, sorun ve tereddütlere yönelik, yarına daha güçlü hazırlanan gençlik ekseninde çözüm, seçenek zenginlikleri üretebilecek kapasiteye ulaşma yönünde,” Yeniden Yapılandırma” anlayışı ile yeterliklerini geliştirme yönünde hayata hazırlamaktır. 

Küresel kurgu ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile ciddi bir erozyon yaşadığımız bir süreçte, bizi biz kılan milli ve manevi değerlerden kopuşun yaşandığı günümüzde, istikbalin teminatı olacak neslin inşası açısından, mevzuatta yer alan temel hedefe dönük, "Nasıl Bir İnsan…" sorusuna cevap verecek, risklerin giderilmesine katkı sağlayacak bir proje olduğunu söylerken, Kültür Bakanlığı’nın, en az turizm kadar "Nasıl Bir İnsan Yetiştirmeliyiz?" sorusuna cevap vermeye yönelik sürdürülebilir planlarını hasretle bekliyoruz. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fakültemiz’deki uygulamanın böylesi bir gayeye hizmet edecek muhtevada bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Prof. Dr. Veli Atmaca'nın tabiriyle, insan, biyolojik doğumunu, kültürel doğumuyla tamamlamadıkça kâmil insan olamaz. Kimlik ve asil kişilik kazanımında maddi ve manevi değerlerle donanımlı olmayan bireylerde dini, ahlaki ve milli mensubiyet duygusunun gelişmeyeceği bilinmektedir. İnsanlarda sağlam kişiliğin ancak milli ve dini değerlerle kazanılabileceğini düşünen hocamızın öğretimden yana bir eksiği olmayan gençliğimizin "eğitim" cihetinden açlığı ve bu sebeple ateizm, deizm, ruhsal ve zihinsel boşvermişlik, bireysel haz ve menfaatlerin peşinde, başkasının derdiyle dertlenmemek gibi hedonist ve individüalist (hazcı ve ben merkezci) kitlenin, son zamanlarda çeşitli inanç ve ahlak problemleri yaşadığı görülmektedir. 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak uzun zaman hizmet veren, bu süreçte il genelinde ve civar illerde gerek tv. Ve radyo konuşmaları gerekse yüzyüze sohbetleriyle sağladığı katkılarla gönüllerde yer edinen, “Elazığ’da görev yapılmaz hizmet edilir” diyerek kendi ifadesiyle bir Elazığ- Harput sevdalısı Prof. Dr. Veli ATMACA hocamız, halen görev yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın da desteğiyle, öğrenci merkezli faaliyetlerinden “çevre emanettir, korumak gerekir”, “İlahiyat Hatıra Ormanı”, şeklinde sosyal ve kültürel, “İslam Düşünce ve Medeniyetinin Kaynakları”, “İrfan Meclisi” gibi seri konferanslar yanında lisans öğrencilerinin hazırlayıp sunulduğu yirmiden fazla TÜBİTAK 2209-A projesine de öncülük eden bir akademik kadro ile faaliyetlerine devam etmektedir. Lisans öğrencilerinin fark yaratan “Oku-Sunu YORUM” projesi de gayet dikkat çekicidir.

Uygulanan projede; İlahiyat Fakültesi öğrencileri, aynı üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın tahsis ettiği Pandemi Şartlarının gereği olan uzaktan bilişim imkanlarından ZOOM üzerinden yapılan toplantılarda; ayrıntılı gün ve saatlerini verdiğimiz listede görüleceği üzere, kendi karar verdikleri/kendilerine rehberlik edilerek muhtevasının daha çok genç kitlelere ulaşması tavsiye edilen kitapları okumaları, okudukları kitapları sunmaları ve yorumlamaları ekseninde zoom toplantıları düzenleyerek, sunum ve yorumlama sürecinde hayata hazırlanırken, günümüz şartlarında güncele dayalı farklı bir süreç yaşıyorlar.

Harput Sancak Haber ailesi olarak, gençlerimizi, hayata hazırlarken, roman okur mantığı düşünde okuma/sunma/ve sunum sürecinde yorumlama etkinlikleri ile hem iyi ve kötü yönleriyle geçmişiyle karşılaşacağı, kendi milli, dini ve manevi pınarının suyunu kesmeye, gölgelendiği ağacının dibine kezzap suyu dökmeye çalışan zihniyetle karşılaşmanın da gen nesiller için önemini belirtmeliyiz. Ecdadın bize miras bıraktığı, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle yüce dinimizin insan merkezli, insanın yaratılıştan sahip olduğu; Allah’ın dokunulmazlık verdiği temel hak ve hürriyetlerinin savunucusu, insanı kazanma veya yaşatma anlayışını yok sayarak, masum kavramların altına sığınıp insanı köleleştirmeyi yahut katletmeyi kendince cihad sayan veya karşı taraftan çağdaş ve demokrasi gibi evrensel değerleri istismar ederek aydınlanmanın yolunun dini ve milli değerlerden uzaklaşmakla mümkün olduğunu her hal ve tavırda gösteren ifrat ve tefrit zihniyetten uzak bir şekilde fark yaratan bu proje ile dikkatimizi çeken değerli hocamızı, emeği geçen herkesi ve hasseten bu süreçte emek veren, ilimle birlikte irfana da kıymet veren, sadece mesleki bilgilere ve problemlere değil aynı zamanda milli ve dini coğrafyamızın içinde bulunduğu çeşitli kırılmalara ve düşünce, inanç, ahlak, aidiyet ve emanet hazineleriyle de doğrudan ilgilenip kendi mahzun dünyasına gönül veren istikbalin teminatı olan gençlerimizi tebrik ediyor, “marifet insan olmaktır, insan yolmak değil…” anlayışının tezahürü olan bu uygulamanın benzerlerinin yaygınlaşmasını diğer kurum ve kuruluşlarımızdan talep ediyoruz..

Hocaların rehberliğinde aynı ilmi, irfani ve fikri havayı teneffüs eden gençlerin, günümüzde bireysel ve akademik problem olmanın ötesinde toplumsal kriminal bir tehlike arzeden bilgi bulanıklığının ve kavram kargaşasının kol gezdiği ortamda, bir bakıma “dini bilginin güvenliği ve güvenirliğini en ciddi boyutlarda yaşadığımız; kaynağı ve bilgi değeri şüpheli birçok internet sitesi, bazı sosyal medya polemikleriyle enerjilerini tüketmek yerine kendilerini fıtri, dini ve milli hüviyetleriyle keşfetmelerini sağlarken, kendisini ümitle bekleyen kitlelere, mutedil, her türlü aşırılıktan uzak, kaliteli dini hizmet ve bilgi sunmayı hedefleyen öğrencilerimiz bu hizmetleriyle takdiri hak etmektedirler.

Yeniden var olmak anlamında, geçmişine, ceddine ve Âdem’e benzeyen yüzleriyle akademik tutarlılıkla beraber ahlaki incelik zemininde emin adımlarla ilerleyen öğrencileri ve takip eden bütün gençlerimize, kendisini ve kültürel mazisini bilen, geçmişiyle ve geleneğiyle barışık, geleceği kurgulamak konusunda azim ve kararlılık sahibi bireyler olarak girdikleri bu yolda başarılar dileriz. Böyle bir projenin, gelecekle kavga etmeden uzlaşan, problem olmadan problem çözen ilim, fikir ve hizmet erlerinin yetişmesi temennisiyle başarılı olmasını ve sürdürülmesi arzu ediyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. Oku-Sunu YORUM projesi programı tekrar söylemek gerekirse çeşitli gerekçelerle yahut bahanelerle yıpranan irfan ve kültür hazinelerimizin imar, inşa ve ihyasına dair okuma ve sunumlar olduğunu söylemeliyiz. Ülkenin sadece bilgi yüklü ama âidiyet veya mensubiyet duygusunu yitirmiş, başkalarını dert etmeyen, fedakârlık veya özveriden yoksun asosyal birey olmak yerine bölgesel ve evrensel, milli, dini ve insani problemlerin farkında olan, bunlara çözüm üreten düşünür, fikir ve ilim insanına acilen ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Nihayet bu proje, âdeta anne sütünden mahrum bırakıla bir bebek misali, asıl ve asil kaynaklarından uzaklaşan bir neslin temiz oluklardan sulanarak sanki âb-ı hayata ulaşma gayreti gibidir. Allah muvaffak etsin.

Proje kapsamında icra edilen okuma ve yorum faaliyetleri herkese açık olup sabit bağlantı. Her zaman aynısıdır:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82909277705?pwd=UXlRd2p0RmFFMGl3Lzk3YmhDQ2ZFUT09
 Meeting ID: 829 0927 7705
Passcode: ilahiyat21

 

Devam eden program:

Kitap Sunum Programı
7 Temmuz Çarşamba Mizgin Kaplan : Cemil Meriç - Bu Ülke
9 Temmuz Cuma Betül Tosunoğlu : Nihad Sami Banarlı - Türkçe’nin Sırları
12 Temmuz Pazartesi Arzu Beyza Bezci : Ahmet Güner Sayar – Bir Entellektüelin Romanı
14 Temmuz Çarşamba Sevgi Kaplan : Mebrure Doğan - Sabır Psikolojisi
16 Temmuz Cuma Ramazan Mete : Nurettin Topçu - Türkiye’nin Maatif Davası
24 Temmuz Cumartesi Ümüs İclal Türk : Nurettin Topçu - Yarınki Türkiye 
26 Temmuz Pazartesi Ayşe Gül Ünlüsoy : Erol Güngör – İslam’ın Bugünkü Meseleleri
28 Temmuz Çarşamba Mustafa Yarar : Samiha Ayverdi - Yaşayan Ölü
2 Ağustos Pazartesi Muhsin Soylu : Ali Fuat Başgil - Din ve Lâiklik
4 Ağustos Çarşamba Havva Kılıçarslan : Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan – Özgür Ol
6 Ağustos Cuma Fatma Sağarkoç : Halit Ertuğrul – Kendini Arayan Kadın 
7 Ağustos Cumartesi Hüseyin Anıl Yağız : Cemil Meriç - Umrandan Uygarlığa
9 Ağustos Pazartesi Merve Boğatır : Sâmiha Ayverdi – Bağ Bozumu
11 Ağustos Çarşamba Betül Apaydın : Prof. Dr. Osman Turan - -Türkiye’nin Siyasi 
Buhranları 
13 Ağustos Cuma Fatma Sağarkoç : Halit Ertuğrul – Aradığını Bulan Kadın
16 Ağustos Pazartesi Ümüs İclal Türk : Nurettin Topçu - İsyan Ahlakı
18 Ağustos Çarşamba Elif Karabağ : Osman Turan - Selçuklular ve İslamiyet
20 Ağustos Cuma Simay Kübra Altaş : Seyyit Ahmet Arvasi - Kendini Arayan İnsan
27 Ağustos Cuma Betül Apaydın : Prof. Dr. Osman Turan - Türkiye’nin Manevi Buhranları

30 Ağustos Pazartesi Sevgi Yalçın : Yahya Konuk - Bosna'dan Afganistan'a: Cihadın Mahrem Hikayesi
1 Eylül Çarşamba Nesibe Kozalı : Jules Payot - İrade Terbiyesi
3 Eylül Cuma Şerife Dikmen : Beş Şehir – Ahmet Hamdi Tanpınar
5 Eylül Pazar Havva Kılıçarslan : Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan – Var Ol
6 Eylül Pazartesi Merve Evmez : Erich Scheurmann - Göğü Delen Adam
8 Eylül Çarşamba Sevda Akbıyık : Halit Ertuğrul - Affet Beni Allahım - Bir Deistin Gözyaşları..
10 Eylül Cuma Simay Kübra Altaş : Mümtaz Turhan -Batılılaşmanın Neresindeyiz
13 Eylül Pazartesi Arzu Beyza Bezci : Mehmet Doğan -Batılılaşma İhaneti
15 Eylül Çarşamba Osman Ali Demirtaş : Namık Kemal – İntibah

NOT: Sunumlarımız, belirlenen tarih ve günlerde akşam saat 20:00'da başlayıp ortalama 40 dk. Sürecektir.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN