Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez

Memur-Sen 'Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez' dedi.

PAYLAŞ

Bağırdı birden 
Asker bir kadın 
Yine mi sen? 
Yine mi sen? 
Öldürmemiş miydim seni? 
Yanıtladım ki: 
Öldürdün beni, 
Yalnız unuttum 
Senin gibi ölmeyi! 

 Filistinli Şair Mahmut Derviş, yarım asır önce böyle haykırdı düşmana, “Kudüş’te” şiiriyle. 

Bir ulus, bir ümmet böyle böyle ölmeyi unuttu… 

Filistin, saldırı altında… 

Kudüs, kirli postallar altında eziliyor… 

Mesicidi aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. 

Ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. 

Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. 

Utan dünya… 

Utan insanlık… 

 

Değerli dostlar! 

Aziz kardeşlerim! 

Kıymetli basın mensupları… 

Unutmak felakettir… 

Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın 
insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın 
asgari şartını yerine getirmek için toplandık. 

Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. 


Coviti, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi aksaya 
saldıran terörist İsrail’in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. 

Fakat biz şunu da biliyoruz: 

Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı 
sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörirst İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte 
desteklenmesine sebep olmaktadır. 

Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini 
perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü 
desteklemektedir. 

Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. 

Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. 

Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistinde, Kudüste bizim canımız ciğerimiz dediğimiz 
kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, 

bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri 
yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. 

Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor… 

Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. 

Yılmayacağız! 

Usanmayacağız! 

Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu 
küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. 

 

Kardeşlerim… 

İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. 

Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. 

Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. 

Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. 

Filistinde, teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin 
galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. 

Ne var ki, terörist İsrail’in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma 
gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. 

Biz biliyoruz ki; 

İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek varolmaktadır. 


Evet, İsrail, korkularının esiridir. 

Ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine 
koymuştur. 

Kimileri bu söylediklerimizi hamaset diyebilir… 

Fakat biz imanımızla buradayız, yüreğimizle buradayız ve tarih şuurumuzla buradayız. 

Tam da bu sebepten diyoruz ki, korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. 

Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör. 

İsrail’in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakın, temelinde terör göreceksiniz. 

İsrail’in sözde kurucusu ve sözde ilk cumhurbaşkanı Ben Gurion ve ondan sonra görev alan birçok 
yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. 

Yani İsrail’in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş Siyonist 
rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır. 

 

Kardeşlerim… 

Siyonistlerin ilk saldırılarını hatırlamadan… 

İşgal edilen ilk şehir Hayfayı hatırlamadan… 

İki yüzlü emperyalistlerin çatışmala bölgeler teorisini bilmeden… 

Mescid-i Aksaya yapılan saldırıları anlayamayız. 

Vadedilmiş topraklar bu kanlı sistemin motivasyon kaynağıdır. 

Holokost endüstrisinden beslenen lobiler, bu kanlı çarkın başındaki yapılardır. 

Ve maalesef bu yapılarla işbirliği yapan nevzuhur devletçikler, kabileci kafalar, mücadeleyi içten 
baltalamaktadır. 

Ama bu bir mücadeledir: hak ve batılın mücadelesi. 

evet, bu insanlık ve adalet mücadelesidir. 

Bugün İsrail ve onu destekleyenlere karşı, onunla işbirliği yapanlara karşı verilecek mücadelenin 
sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. 

Tarih İsraili devlet olarak, bilim siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Bu açık ve net. 

Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında; İsrail’i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve 
terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir. 

Bakınız; bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı 
hükmündedir. 


Hepimizi kurtaracak nuhun gemisi ise İsraile karşı dirayet, Filistinde, Kudüste ve Mescidi aksada adalat 
için mücadeledir. 

Bunun yolu da hükmü de bellidir: 

Adı filistin başkenti Kudüs, manevi zemini Mescidi Aksa olan Bağımsız ve Özgür bir devlettir. 

Siyonizmin bilindik ilizyonlarını aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin 
tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz. 

“Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” İlahi hükmünce hareket edip 
adalet sağlanıncaya, mescidi aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve dahi Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya 
kadar mücadele devam edeceğiz. 

 

Herkes bilsin ve duysun ki, 

Mescid-i Aksa barış dini İslamın ve Müslümanların mabedidir. 

Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremedir. 

Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; 

Kudüs Filistindir. 

Kudüs İslam şehridir. 

Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. 

Ve herkes şunu görecek ki; 

Filistin, örgür ve bağımsız yaşayacak. 

Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. 

İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak. 

 Kurucumuz Mehmet Akif İnan ağabeyin satırlarında derç edilen kucaklaşma gerçekleşecek, Aksada 
Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel 
hem de diplomatik intifada başlatacaklar. 

Biz buna varız. 

Biz, Memur sen ailesi olarak, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu 
mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. 

Kudüste adalet bütün dünyada adalet demektir. 

Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. 

Mescidi aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. 

Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir. 
 

Bülten

Harput Sancak Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN