Mustafa Kemal 19 Mayısta Samsun'a Kimlerle Çıktı.

Bandırma Vapuru ile Samsun'a giden ekip 23 Rütbeli/Kurmay Subay, 25'ini de er ve erbaştan müteşekkil, toplam 48 asker, 8 kâtip ve 21 mürettebat olmak üzere toplam 75 kahraman eşlik etmişti…

PAYLAŞ
Harput Sancak Haber - Harput Sancak Haber

İSTİKLÁL Savaşı’nın ilk ateşinin yakıldığı gün olan bir 19 Mayıs’ı daha idrak ediyoruz...

19 Mayıs münasebetiyle, her zaman Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu hakkında yayınlar yapılır, derslerde anlatılır, öğretmenlerimiz tafaından bu ders işlenir… Bu yolculuğa katılanların 18 kişi olduğu söylenirken, Fethi Tevetoğlu’nun ‘Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar’ isimli eseri kaynak gösterilir…

Ancak, Bandırma Vapuru ile Samsun’a gidenler 18 değil tam 48 kişiydi.

Bu 48 kişiden 23’ünü Mustafa Kemal Paşa ile karargáh mensupları, 25’ini de er ve erbaşlar teşkil ediyordu. 8 kâtip ve 21 mürettebat olmak üzere toplam 75 kahraman eşlik etmişti…

BANDIRMA VAPURUNDA YER ALAN O GÜZEL İNSANLARIN, O KAHRAMANLARIN İSİMLERİ:
9. Ordu Müfettişi Mirliva(Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
3. Kolordu Komutanı Erkan-ı Harp Mir Alayı (Kurmay Albay) Re’fet (Bele Paşa)
Müfettişlik Kurmayı Başkanı Erkan-ı Harp Mir Alayı Manastırlı Kazım (Dirik Paşa)
Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Miralay İbrahim Tali (Öngören)
Kurmay Başkan Yardımcısı Erkan-ı Harp Kaymakamı (Kurmay Yarbay) Mehmet Arif Bey (Ayırıcı)
Karargah Erkan-ı Harbi ve İstihbarat ve Siyasi şube Müdürü Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev Gerede
Müfettişlik Topçu konutanı Topçu Bin Başı Kemal Bey (Doğan)
Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Tabip Bin Başı Refik Bey (Saydam)
Müfettişlik Baş Yaveri Yüz Başı Cevat Abbas Bey (Gürer)
Dr. Yüzbaşı Behçet Efendi
Kurmay Mülhakı Mümtaz (Tunay)
Kurmay Mülhakı Yüz Başı İsmail Hakkı (Ede)
Müfettişlik Emir Subayı Yüz Başı Ali Şevket (Öndersev)
Karargah Komutanı Yüz başı Mustafa Vasfi (Süsoy)
Mülhak Yüz Başı Rauf
Yüz Başı Hersekli Ahmet Efendi
Kurmay Başkanı Emniyet Subayı Üsteğmen Hayati
Kurmay Mülhakı 3. Kolordu Komutan Yaveri Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi)
İAŞ Subayı Üsteğmen Abdullah (Kunt)
Mülhak Teğmen Zebur
Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (Kılıç)
Emir Subayı Teğmen Ruhsat
Adli Müşavir Ali Rıza Efendi
Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi
Tabur Hesap Memuru Ahmet Nuri Efendi
1.Sınıf Katip Faik Efendi (Aybars)
4.Sınıf Katip Memduh Bey (Atasev)
Zabit Vekili Tahir Efendi
Alay Katibi Yahya Efendi
Tabur Katibi Süleyman Fehmi Efendi
Hesap Memuru Şükrü Efendi
Kıdemli Çavuş Osman Nuri Oğlu Ali Faik
Kıdemsiz Çavuş İbrahim İzzet Oğlu Atıf
Çavuş Mustafa Oğlu Kemal
Çavuş Kemal Oğlu Mustafa
Onbaşı Tevfik Oğlu Adem
Onbaşı Ali Oğlu Refet
Onbaşı Abdullah Oğlu Ali
Nefer Hüseyin Oğlu Mehmet
Nefer Ahmet Oğlu Emin
Nefer Mustafa Oğlu İsmail
Nefer İbrahim Oğlu Ömer
Nefer Kerem Oğlu Mehmet
Nefer Mehmet Oğlu Mehmet
Nefer Hasan Oğlu Ulvan
Nefer Mehmet Oğlu Durmuş
Nefer Mehmet Oğlu Ali
Nefer Şakir Oğlu Nuri
Nefer Hasan Oğlu Hüseyin
Nefer Abdullah Oğlu Musa
NeferAbdullah Oğlu Mehmet
Nefer Mehmet Oğlu Hasan
Nefer Bekir Oğlu Mahmut
Nefer İhsan Oğlu Mehmet Lütfi
Nefer Ali Oğlu Musa

GEMİ MÜRETTEBATI
Gemi Kaptanı İsmail Hakkı Durusu
İkinci Kaptan Üsküdarlı Tahsin Kaptan
Çarkçı Başı Mehmet Ağa Oğlu Hacı Süleyman
Gemi Katibi İsmail
Lostromo Hasan Reis
Serdümen Göreleli Ali Oğlu Basri
Ambarcı  Rizeli Süleyman Oğlu Mahmut
Ambarcı Silivrili Hasan Oğlu Mehmet
Tayfa Süleyman Oğlu Cemil
Tayfa Hüseyin Oğlu Rahmi
Tayfa Mesut Oğlu Temel
1. Kamarot Muharrera Oğlu Hacı Tevfik (Ulusu)
Kamarot İbrahim Oğlu Mehmet
Kamarot Yamağı Mustafa Oğlu Halit
Ateşçi Koyunhisarlı Yusuf Oğlu Halit
Ateşçi Rizeli Arif Oğlu Mansur
Ateşçi Osman Oğlu Hacı Hamdi
Kömürcü Hasan Oğlu Mehmet
Kömürcü Mehmet Ali Oğlu Ömer Faik
Vinçci İsmail Hakkı
Vinçci Ali Oğlu Galip

Kaynak:
a.    Yeniçağ Gazetesi (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ingiliz-subay-samsundaki-bandirma-vapuruna-ataturku-tutuklamak-icin-cikiyor--sonra-neler-oluyor-biliyor-musunuz-543375h.htm)
b.    Hürriyet Gazetesi (https://www.hurriyet.com.tr/iste-19-mayis-gercegi-bandirma-vapuru-nda-tam-48-kisi-vardi-321239)

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN