Necip Güngör KISAPARMAK MTAL Öğrencilerinden Dev Araştırma

Necip Güngör Kısaparmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencileri 2000 kişiyi kapsayan 'Eş Memnuniyet Anketi' yaptı.

PAYLAŞ

Necip Güngör Kısaparmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencileri; 2000 kişiyi kapsayan ‘Eş Memnuniyet Anketi’ yaptı.

İşte Dev Anketin Sonuçları ELAZIĞLILAR EŞLERİNDEN NE KADAR MEMNUN

Elazığ merkezde örnekleme yöntemiyle 1000 evli kadın ve 1000 evli erkeğe şu soru soruldu:

‘Yeniden dünyaya gelseniz aynı kişiyle evlenir misiniz?’

****

  • İşte Ortaya Çıkan Sonuçlar:
  • Kadınlarda ‘Evet’ tekrar aynı kişiyle evlenirim diyenlerin oranı yüzde 66,6 (666 kişi) olurken; ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 (334 kişi) oldu.
  • Her 3 kadından biri yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle evlenmem diyor.
  • Erkeklerde ise ‘Evet evlenirim’ diyenlerin oranı yüzde 69 (690 kişi) olurken, ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 31 (310 kişi) oldu.
  •  En çok genç bayanlar aynı kişiyle tekrar evlenirim diyor
  • Hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim seviyesi arttıkça eş memnuniyeti artıyor.
  • Katılımcıların ‘kaç yıllık evli oldukları’ bilgisine göre de değerlendirme yapıldı.

İŞTE AYRINTILAR!

Necip Güngör Kısaparmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencileri 2000 kişiyi kapsayan ‘Eş Memnuniyet Anketi’ yaptı.  Kendi okul gazetelerinde haber yapılmak üzere Gazetecilik Alan şefi Ayhan Sarıkaya tarafından yine Gazetecilik alanı öğrencilerine yaptırılan anket çalışmasında Elazığ merkezde örnekleme yöntemiyle 1000 evli kadın ve 1000 evli erkeğe şu soru soruldu: ‘ Yeniden dünyaya gelseniz aynı kişiyle evlenir misiniz?’

İşte Ortaya Çıkan Sonuçlar:

  ‘Eş Memnuniyeti Anketi’ adıyla yapılan anket çalışmasında sorulan‘ Yeniden dünyaya gelseniz aynı kişiyle evlenir misiniz?’ sorusuna kadınlarda ‘Evet’ tekrar aynı kişiyle evlenirim diyenlerin oranı yüzde 66,6 (666 kişi) olurken; ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 (334 kişi) oldu. Başka bir ifadeyle her 3 kadından biri yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle evlenmem diyor.

Erkeklerde ise ‘Evet evlenirim’ diyenlerin oranı yüzde 69 (690 kişi) olurken, ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 31 (310 kişi) oldu.

Boşanma Oranlarındaki Artış, Anketin Yapılış Gerekçesi Olmuş

Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)  2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklamıştı. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 olmuştu.  Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 olmuştu. Yani aşağı yukarı 4 çift evlenirken bir çift boşanmış. Ve boşanmalar yüzde 10,9’luk artış ile korkunç bir boyuta varmış. Yine kadına yönelik şiddet ülkemizde her yıl artarak devam ediyor.

Anketi yaptıran Gazetecili Alan Şefi Ayhan Sarıkaya bu noktada eşlerin birbirlerinden memnuniyetlerinin önemli bir gösterge olduğunu belirterek anketin yapılış gerekçesini bu husus olduğunu ifade etti.

Elazığ merkezinde örnekleme yöntemiyle yapılan çalışmada ankete katılanların yaş, eğitim ve kaç yıllık evli oldukları bilgisine göre de analizler yapıldı. Anketten sağlıklı veri elde etmek için eşler yan yana iken ve tanıdıklara anket sorularının sorulmamasına dikkat edildi.

HER ÜÇ KADINDAN BİRİ AYNI KİŞİYLE EVLENMEM DİYOR

14 kişilik öğrenci gurubuyla yürütülen ve 2000 kişiyi kapsayan ‘Eş Memnuniyet Anketi’ nde 1000 evli kadın ve 1000 evli erkeğe sorduğumuz ‘Yeniden dünyaya gelseniz aynı kişiyle evlenir misiniz?’ sorusuna verilen cevaplardan birbirine yakın sonuçlar çıksa da ‘Hayır’ diyen kadın sayısı erkeklere göre biraz daha fazla çıktı. Buna göre kadınlarda ‘Evet’ tekrar aynı kişiyle evlenirim diyenlerin oranı yüzde 66,6 (666 kişi) olurken; ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 (334 kişi) oldu. Başka bir ifadeyle her 3 kadından biri yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle evlenmem diyor.

Erkeklerde ise ‘Evet evlenirim’ diyenlerin oranı yüzde 69 (690 kişi) olurken, ‘Hayır evlenmem’ diyenlerin oranı ise yüzde 31 (310 kişi) oldu.

                                      EN ÇOK GENÇ BAYANLAR AYNI KİŞİYLE TEKRAR EVLENİRİM DİYOR

Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplar yaş seviyelerine göre de değerlendirildi. Çıkan sonuca göre 20-30 yaş aralığında yer alan kadınlar; yüzde 71 (120 kişi) oranla en fazla yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle tekrar evlenirim diyen yaş grubunu oluşturdu. Yine kadınlarda ‘en az evet tekrar evlenirim’ diyen yaş grubunu ise 60 yaş üzerindeki kadınlar oluşturuyor. Ankete katılan 60 yaş üzeri 68 kadından yüzde 53’ ü ( 36 kişi) evet evlenirim yanıtını verirken yüzde 47’si ise (32 kişi) hayır aynı kişiyle evlenmem diye cevap verdi. Kadınlarda yaş aralığına göre yapılan analizler e bakıldığında yaş ilerledikçe genel olarak ‘Evet aynı kişi ile evlenirim’ sayısında azalma olduğu görülüyor.

Yaş seviyelerine göre erkeklerde çıkan sonuçlara göre; kadınların aksine, genç erkekler en az oranla evet tekrar evlenirim diyor. Yaş seviyelerine göre erkeklerde evet tekrar evlenirim diyenler yüzde 72,8 (174 kişi) oranla 40-50 yaş grubu olurken en az evet tekrar evlenirim diyenler yüzde 61 (68 kişi) oranla 20-30 yaş aralığındaki genç erkekler oldu.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA EŞ MEMNUNİYETİ ARTIYOR

Sorulan soruya verilen cevapların değerlendirildiği diğer bir başlık ise ankete katılanların eğitim seviyesi oldu. Eğitim seviyelerine göre sonuçlara bakıldığında bayanlardaki en yüksek oranla yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle tekrar evlenirim diyenler yüzde 78’lik (131 kişi) oranla üniversite mezunları oldu. Onları yükseksek lisans mezunları takip ediyor. En az evet tekrar evlenirim diyenler ise yüzde 60’lık (101 kişi) oranla ortaokul mezunları oldu. Onları da ilkokul mezunları takip ediyor.

Erkeklerde ise en yüksek oranla evet tekrar evlenirim diyenler yüzde 78,8’lik (56 kişi) oranla yüksek lisans mezunları olurken; en az evet tekrar evlenirim diyenler ise yüzde 62’lik (153 kişi) oranla ilkokul mezunları oldu.

Genel olarak eğitim seviyelerine göre verilen cevaplara bakıldığında hem kadınlarda, hem de erkeklerde eğitim seviyesi yükseldikçe eş memnuniyetinin arttığı görülmektedir.

KATILIMCILARIN ‘KAÇ YILLIK EVLİ OLDUKLARI’ BİLGİSİNE GÖRE DE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Anket sonuçları, katılımcıların kaç yıllık evli oldukları bilgisine göre de değerlendirildi.

Evlilik yılına göre kadınlarda çıkan sonuçlara göre5-10 yıl arasında evli olanlar yüzde 75,5’lik (127 kişi) oranla en yüksek düzeyde evet yeniden dünyaya gelsem aynı kişiyle evlenirim derken, yüzde 60’lık (133 kişi) oranla en az seviyede evet tekrar evlenirim diyenler 20-30 yıl arasında evli olan kişiler oldu.

Erkeklerde ise yüzde 75’lik (125 kişi) oranla evet tekrar evlenirim diyenler 30-40 yıl arasında evli olanlar olurken, yüzde 62,5’lik (135 kişi) oranla en az seviyede tekrar evlenirim diyenler 10-20 yıl arasında evli olan kişiler oldu.

Burada verilen bazı sayılarla ilgili çelişkili bir durum varmış gibi görünebilir.

Bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken husus kaç yıllık evli oldukları kategorisinde ve diğer kategorilerde oluşturulan gruplamalara katılan kişi sayılarının farklı olduğudur.

Oluşturduğumuz gruplara göre katılan kişi sayıları farklı olduğu ve yüzdelik oranların bu sayılara göre ayrı ayrı kendi içinde yapıldığı unutulmamalıdır.

Örneğin erkeklerde 10-20 yıl arasında evli olan kişi sayısı 216 iken 50 ve üzeri yıl evli olan kişi sayısı 44’tür. Bunun için detayların verildiği grafiklere bakılması konun bir bütünlük için anlaşılması açısından yol gösterici olacaktır.

 

 

 

Harput Sancak Haber

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN