'Sizin Gibi Ortak Düşman Başına'

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları faaliyet raporu görüşmeleri sırasında kendisini eleştiren MHP grubuna 'Sizin gibi ortak düşman başına...'dedi.

PAYLAŞ

Elazığ Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantıları’nın son oturumu yapıldı. Son oturumda faaliyet raporu  görüşüldü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ Belediyesi’nin iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerin sunumunu yaptı. Başkan Şerifoğulları’ nın sunumunun ardından MHP Grubu adına söz alan MHP Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli faaliyetlere yönelik eleştirilerini dile getirdi.

“Bütçe Hedef Ve Gerçekleşmeleri İle Meydana Gelen Sapmaların Faaliyet Raporunda Açıklanmadığı Görülmüştür”

MHP Grubu adına açıklamalarda bulunan MHP Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli 2020 Yılı Elazığ Belediyesi Faaliyet Raporu görüşmelerinde MHP grubu adına söz almış bulunuyorum. 2020 Yılı gerçekleşen bütçe performansının %81,76 olarak gerçekleştiği ancak bu bütçe performansının daha iyi olacağını düşünüyoruz.2020 Mali yılı bütçesinin gerçekleşen yatırım harcamaları miktarı 136.954.872.00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yatırım payına düşen bütçe oranı % 19.45 olarak görülmektedir. Öz kaynaklarımızı artırıp yatırım oranımızı yükseltmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların faaliyet raporunda açıklanmadığı görülmüştür. Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerinin, hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmediğini düşünmekteyiz. Örnek verecek olursak,  Bilgi İşlem Müdürlüğü %39.36 – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü %46.97 – Yapı Kontrol Müdürlüğü %53.41…  Bütçe gerçekleşmelerinde sapmaların nedenleri açıklansa idi başlangıç ödenekleri dikkate alınarak açıklama yapılması gerekirdi.”dedi

“Genel Faaliyet Raporunda, Bütçeden Yardım Alan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllerin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmesi Gerekmektedir”

 Ödeneklerin faaliyet raporunda ayrıntılı bir şekilde sunulmadığını dile getiren Düzenli, “Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerine ilişkin cetveli değerlendirdiğimizde, müdürlükler arasında yapılan ödenek aktarımları ile ödenek ekleme ve yedek ödenekten kullanıma ilişkin cetveller Genel Faaliyet Raporu eklerinde ayrıntılı bir şekilde sunulmamıştır. Bu durum tam açıklama ilkesini zedeleyebilecek nitelikte olduğundan Genel Faaliyet Raporu’nda bu hususa ilişkin bilgiye ayrıca yer verilmesinin uygun olacağı düşünüyoruz.  Cari transferler adı altında kamu dairelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin 15’inci maddesi birinci fıkrası hükmü uyarınca Genel Faaliyet Raporunda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. Faaliyet Raporunda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu durumun hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu düşünüyoruz. Faaliyet Raporunda iç ve dış mali denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında bilgilere yer verilmediği görülmüştür. İdaremizde tespit edilen iç denetçi kadrosunda personel olmadığı ve bu birimin belediyemiz faydasına olduğunu düşündüğümüz iç denetçi birimimizin faal hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ Öz Kaynaklarımıza Düşen Oranın %31 Gibi Düşük Bir Oranda Kaldığı Görülmektedir”  Elazığ Belediyesi’nin gelirlerinin sadece %31’nin öz kaynaklardan karşılandığına dikkat çeken Düzenli, “Faaliyet raporunda hedef ve göstergelere ilişkin sapmaların açıklanmadığı görülmektedir. 2020 yılı gerçekleşen gelir bütçesini oluşturan,  İller Bankası payı: 325.000.000,00 TL  arsa satışları : 73.209.263,00 TL olmak üzere iki kalemin toplamı 398.209.263,79 TL olup toplam gelirin  yaklaşık %69’una tekabül etmektedir. Burada da görüldüğü gibi öz kaynaklarımıza düşen oranın %31 gibi düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. Bu oranı yükseltmek için önleyici tedbirlerin ve üretim politikamızı geliştirmemizin gerektiğini düşünüyoruz. 2020 yılında şehrimizde yapılan asfaltlama ve yama çalışmalarının özellikle mahalleler aralarında yetersiz olduğunu düşünüp asfalt üretim tesisimizin ve asfalt dökme araç envanterimizin çoğaltma yollarını arayıp bu çalışmayı yaptıktan sonra, asfalt dökme, serme ve yamalama işini ihale usulü ile değil de büyük ölçüde kendi bünyemizce yapmamızın hizmet kalitesini artırıp konu ile alakalı maliyetlerimizin düşürülebileceğine inanıyoruz.”dedi

“Yetki Alınan Kredi Miktarı 16 Milyon TL Olup Kullanılmayan 10 Milyon 933 Bin  TL’nin  Alınmayan Araçlarda Kullanılıp Kullanılmayacağının Bilgisinin Faaliyet Raporunda  Verilmediği Görülmüştür”

Elazığ Belediye Meclisi’nin 16 Milyon lira kredi kullanılması için başkan Şerifoğulları’na yetki verdiğini hatırlatan Düzenli, “Elazığ Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih 2020/131 K. Sayılı kararı ile  asfalt yol kaplanması çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet dozer, 3 adet damperli kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet loder kepçe, 1 adet asfalt plent makinası alımı için 16 milyon TL kredi kullanılması için yetki verilmiş olup, 1 Adet dozer 3milyon 465bin  TL, 1 Adet loder kepçe 1milyon 602 bin TL’ye alınmıştır. Yetki alınan kredi miktarı 16 Milyon TL olup kullanılmayan 10 milyon 933 bin TL’nin  alınmayan araçlarda kullanılıp kullanılmayacağının bilgisinin faaliyet raporunda  verilmediği görülmüştür. Yapmış olduğumuz gider incelemesi sonucunda 63 milyon TL enerji giderimizin olduğu görülmektedir. Enerji maliyetlerimizin düşürülebileceği bir Ar-Ge çalışması yapılması gerektiğini düşünüyor ve çalışmasını başlattığımız GES projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ile birlikte  ilave GES projelerinin de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen, 75 adet temizlik aracının alınması için kullanılacak ve meclisten onay alınan 40 milyon TL kredinin,   belediyeyi borçlandırıp kredi kullanacağımıza malum yaşamış olduğumuz 24 Ocak depremi de göz önünde bulundurulduğunda alınması planlanan 75 adet temizlik aracının bakanlıklar ve mahalli idareler düzeyinde hibe çalışmalarının yapılması veya yakın gördüğümüz, ilişkilerimizin iyi olduğu belediyelerden konu ile alakalı hibe çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.”ifadelerini kullandı

“İttifak Ortağıyız Ancak Sizin Gibi Ortak Düşman Başına”

Düzenli’nin MHP grubu adına yaptığı açıklamalar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çok sert bir çıkış yaparak MHP Grubu’na “Sizin gibi ortak düşman Başına…’ dedi. Şerifoğulları, “ “2020 yılı içerisinde yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri anlattık.Depreme ya da pandemiye sığınmadık. Amasız fakatsız yapmış olduğumuz projeleri aktardık. Çok güzel işler yaptığımızı bizler de meclis üyesi arkadaşlarımız da biliyor.Şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmalardan gayet mutlu… Siz sadece düşünmekle kalmışsınız. Konuşmanızda düşünüyoruz, düşünüyoruz dediniz. Sizler düşünürken cetvele takılmışsınız, sapmaya takılmışsınız. Düşünürken analize takılmışsınız.Sizler düşünürken biz bütçeyi 571 milyon lira çıkartmışız, Sizler düşünürken bizler denk bütçe yapmışız.Yyine sizler düşünürken biz 88 dönüm arsa satıp bin 640 dönüm araziyi belediyemize kazandırmışız. Yine sizler düşünürken Kapalı Çarşı’yı bitirmişiz. Şehirlerarası otobüs terminaline başlamışız, kent meydanlarına başlamışız. Sayamadığımız caddeleri bulvarları yapmaya başlamışız. Bunları yaparken de hiçbir bahanenin arkasına sığınmamışız. Elazığ Belediyesi’ni tarihinin en büyük gelirine ulaştırmışız. İnşallah bu çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecek. Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları da görseydiniz. İttifak ortağıyız ancak sizin gibi ortak düşman başına diyeceğim. Beni bunu dedirtmek zorunda bıraktınız.”dedi. Şerifoğulları açıklamalarının ardından söz talep eden MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli’ nin talebini geri çevirerek meclisin önümüzdeki ay toplanacağı gün ve saati belirleyerek meclisi kapattı. 

Kaynak:Yeni Ufuk

Harput Sancak Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN